fm3.dk
Log-in


     
Visualiser og skab overblik over ejendomsporteføljen så I får de nødvendige DV-budgetter  
Web-portal for Tilstandsvurdering, DV-budgetter og Særligt Renoveringsbehov (= Efterslæb)    
         
     
     
Med fm3dv.dk får du et strategisk værktøj, der kan anvendes til at vise ejendomsporteføljens aktulle tilstand.
Samt nødvendige budget for afkaffelse af efterslæb og fremtidig planlagt vedligehold.

Vi ved at graferne virker - De har skabt resultater i en række kommuner, bl.a. i Køge, Hillerød, Furesø og Helsingør blot for at nævne nogle få.
Der er endda en case udarbejdet for KL og Finansministeriet, hvor graferne spiller en hovedrolle.
Download casen her.

Med fm3dv. dk får du også et værktøj, der kan vise dig tilstandsmærket for den enkelte ejendom, prioriteringslister for bygningsdele,
prioritering imellem enkelt bygnigner og meget meget mere.

Det er et værktøj der kan skabe det totale overblik over tilstanden for alle dine bygninger, som du kan anvende strategisk, taktisk og operationelt.

Samtidig er det yderst brugervenligt - og gratis at komme igang.

fm3dv.dk er ikke et CAFM-værktøj, men man kan hente data fra DV/CAFM værktøjer som fx Dalux, MainManager og DBD får at udnytte den store forklarings-kraft, der er i figurene.

Mail til [email protected] for login


   
FUNKTION Gratis Bronce Sølv Guld  
Opret grafer for porteføljens tilstand 5 stk. 10 stk.  
Opret grafer for enkelte bygningstilstand 5 stk. 10 stk.  
Gem oprettede grafer  
Dynamisk lay-out (farver, tekster, grænse
for efterslæb mv.)
 
Downlod graf som .png, .jpg, .pdf til rapporter eller præsentationer  
Gem tilstandsdata for den enkelte bygning  

Excel-ark for indtastning af tilstand for bygning og efterfølgende opload

   
Antal bygninger - 50 150  
Opdeling af bygninger i sektorer - 4 standard 4 Standard og frit
antal under-sektorer
4 Standard og frit
antal under-sektorer
 
Frit antal brugere -  
Tilstandsdata på bygningsdelsniveau      
Vælg selv liste af bygningsdele, der skal indgå i tilstandskarakter      
Optag og gem fotos af bygningsdele        
'App' til tablet for on-site bygningsgennemgang og registrering        
Dynamisk og sorterbar liste for bygningers tilstand    
Dynamisk og sorterbar liste for bygningsdels tilstand      
Fri teknisk hotline til udpeget superbruger      
Rabat på tilstands-workshop     5% 10%  
Rabat på strategisk rådgivning     5% 10%  
Nøgletalsdata og sammenligning på bygningsniveau     (*) (*)  
           
Licens pr. måned (12 mdr. aftale) Gratis 800,- 1.400,- 2.800,-  
 
*Opdateres løbende ift. udviklingen af nøgletal i KLs ejendomsnetværk

Mail til [email protected] for login